USHULUS SUNNAH

Blog Ashfiya Hani

IMAM AHMAD BIN HAMBAL رحمه الله

بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ

Telah berkata Syaikh Imam Abul Muzhaffar ‘Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamdani: menceritakan kepada kami Syaikh Abu ‘Abdillah Yahya bin Abil Hasan bin al-Banna. Menceritakan kepada kami bapakku, Abu ‘Ali Hasan bin Ahmad bin Abdillah bin al-Banna. Menceritakankepada kami Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdillah bin Busyran al-Mu’addal. Menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin Sammak. Menceritakan kepada kami Abu Muhammad al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abu al-‘Anbar dengan dibacakan kitabnya kepadanya pada bulan Rabiul al-Awwal tahun 293 H. Menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Bashri di Tinniis. Menceritakan kepadaku ‘Abdus bin Malik al-Aththar. Dia berkata: Aku mendengar Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berkata, “Pondasi Ahlis Sunnah menurut kami adalah:

View original post 2,254 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s